Termeni si conditii

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Data ultimei actualizări: 14.08.2023

Prevederi preliminare

Website-ul ASCEND TICKETING SRL este disponibil la adresa: https://www.bilete-fcsb.ro Condiția prealabilă pentru obținerea accesului la funcționalitățile website-ului este utilizarea unui dispozitiv care comunică cu Internetul și care are un browser web standard.

Folosirea website-ului și a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit vârsta de18 ani.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și ASCEND TICKETING SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.

In privinta prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul interacționării cu acest website, vă rugam sa consultati si Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului: https://www.bilete-fcsb.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea website-ului: https://www.bilete-fcsb.ro  implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul: https://www.bilete-fcsb.ro este administrat de ASCEND TICKETING SRL societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15842/2021, având CUI RO44897758, cu sediul în București, strada Răcari nr. 12A, sector 3.

Definiții

Următorii termeni, așa cum sunt definiți mai jos, vor avea următoarele semnificații:

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc). Cumpărătorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Utilizator – poate fi orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care acceseaza website-ul, indiferent dacă își face un Cont pe website si indifierent daca acesta efectuează o Comandă sau nu;

Furnizor – Societatea ASCEND TICKETING SRL societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15842/2021, având CUI RO44897758, cu sediul în București, strada Răcari nr. 12A, sector 3.

https://www.bilete-fcsb.ro – website operat de ASCEND TICKETING SRL, în limba română (în cele ce urmează website-ul);

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile produselor, astfel cum sunt precizate în descrierea acestora.

Termeni și Condiții – prevederile din acest document creat de ASCEND TICKETING SRL, ce definesc condițiile și regulile pe care Clientul/Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării website-ului: https://www.bilete-fcsb.ro.

Nu sunt permise:

 1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website.
 2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui website, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua ASCEND TICKETING SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua ASCEND TICKETING SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea ASCEND TICKETING SRL;
 4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua ASCEND TICKETING SRL prin orice mijloace, inclusiv dar fara a se limita la atacarea acestora prin “flooding” sau “DDoS”;
 5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-urilor pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site-uri, la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. ASCEND TICKETING SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestor site-uri sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acestea. Prin termenul "utilizator" al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului.

Disponibilitatea Serviciului

ASCEND TICKETING SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui website, cu sau fără o notificare prealabilă. ASCEND TICKETING SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică/juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-urilor. ASCEND TICKETING SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-urilor. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în aceste site-uri și nu au caracter retroactive.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe website în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe website. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe website, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe website.

Termeni și Condiții Generale de Utilizare

Website-ul https://www.bilete-fcsb.ro, conținutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia și interfața de acces la oricare dintre ofertele făcute de Fotbal Club FCSB SA (denumită în continuare "FCSB") sunt puse la dispoziție de SC ASCEND TICKETING SRL și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici.

Prin intermediul website-ului, ASCEND TICKETING SRL oferă Utilizatorilor o interfață tehnică de cumpărare a biletelor pentru accesul la meciurile de fotbal susținute de FCSB, în calitate de organizator al evenimentului (denumit în continuare "Evenimentul").

Obligația de înregistrare

Pentru a obține funcționalitatea completă a website-ului https://www.bilete-fcsb.ro, Utilizatorul trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze website-ul după autentificarea la Contul său.

Înregistrarea contului necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. completarea formularului disponibil pe website și furnizarea datelor solicitate, inclusiv adresa de e-mail,
 2. o parolă unică sau autentificare printr-un furnizor extern de servicii precum Facebook, Google sau Apple etc;
 3. citirea Termenilor și Condițiilor și acceptarea prevederilor acestora.

Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectiva a biletelor.

În nici un caz ASCEND TICKETING SRL, sau orice firme sau entități asociate nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către Utilizator a datelor și informațiilor furnizate pentru achiziționarea efectiva a biletelor.

Înregistrarea Utilizatorului în vederea achiziționării biletelor poate fi amânată sau refuzata atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta FCSB, cu securitatea website-uri sau cu activitatea SC Ascend Ticketing SRL si/sau a oricărei entități asociate cu aceasta.

ASCEND TICKETING SRL sau orice persoana si/sau entitate asociata nu are nici o obligație de a monitoriza procesul de contractare a ofertelor de bilete propriu-zise, dar are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în website prin orice mijloc de comunicare și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile  de acces și utilizare ale website-ului sau care este, în opinia Societatii, inacceptabil.

Achiziționarea biletelor

Achiziționarea biletelor se face exclusiv contra cost, în condițiile specificate în cadrul website-ului. Utilizatorul poate achiziționa un număr de maximum 5 (cinci) bilete pentru un eveniment/meci.

Utilizatorul întelege și acceptă că biletele sunt valabile doar pentru evenimentul/meciul pentru care au fost achiziționate.

Vânzarea, respectiv cumpărarea biletelor oferite se face în condițiile specificate de FCSB în webite și potrivit normelor autorităților de reglementare a fotbalului, atunci când acestea sunt aplicabile, și pe care Utilizatorul declară că le acceptă prin simpla comandă de achiziționare a biletelor.

Utilizatorul înscris poate alege biletele convenabile prin  selectarea opțiunilor de locuri disponibile, astfel cum sunt prezentate pe website. Utilizatorul poate alege un loc anume în zona selectata.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății. Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord să fiti contactat telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Ofertantul biletelor și Utilizatorul beneficiar al ofertei sunt singurii care răspund de modul în care se derulează raporturile contractuale astfel încheiate intre aceștia, fără a implica ASCEND TICKETING SRL și/sau orice persoană sau entitate asociată cu website-ul.

Biletele pot fi achiziționate de către Utilizator prin acceptarea ofertei FCSB, astfel că ASCEND TICKETING SRL sau alte entități asociate cu aceasta, nu răspund/e pentru nici un fel de consecințe care ar putea decurge din raporturile stabilite intre Utilizator și FCSB, în urma contactării de către  Utilizator a FCSB.

Prin urmare, Utilizatorul este de acord în mod explicit ca nu poate cere de la ASCEND TICKETING SRL nici un fel de suma sau contra prestație de orice natură (inclusiv dar fără a se limita la daune-interese) pentru consecințele care rezultă din comunicările sale cu FCSB și nici pentru orice alte efecte rezultate din raporturile contractuale stabilite între Utilizator și FCSB.

ASCEND TICKETING SRL nu își asumă nicio obligație de a supraveghea, înregistra sau edita comunicările stabilite intre Utilizator și FCSB prin intermediul interfeței tehnice. ASCEND TICKETING SRL nu răspunde pentru niciun effect și/sau rezultat pe care il poate avea completarea eronată de către Utilizator a datelor care i se solicita.

Biletele achiziționate de Utilizator nu pot fi revândute, iar participarea la meciurile de fotbal în baza biletelor achiziționate implică respectarea normelor de conduită și de securitate impuse conform legilor și regulamentelor aplicabile. Utilizatorul declară și acceptă că acesta este singurul responsabil de respectarea regulilor de securitate, refuzul accesului Utilizatorului la eveniment/meci din cauza conduitei acestuia și/sau pentru nerespectarea legislației în vigoare nu poate antrena sub nicio formă responsabilitatea ASCEND TICKETING SRL

Biletele achiziționate de Utilizator nu pot fi vândute sau transferate de Utilizator, acesta se obligă să îndeplinească orice formalități impuse de reglementările aplicabile pentru a primi și utiliza biletele achiziționate și răspunde pentru încălcarea condițiilor de utilizare a biletelor pentru accesul la evenimente/meciuri.

Plata biletelor

Plata biletelor se face după plasarea comenzii prin achitarea contravalorii acestora prin una dintre următoarele modalități:

 • Ramburs (numerar sau plata cu cardul) la momentul livrării biletelor prin curier;
 • Online, plata cu card-ul (nu stocăm datele cardului sau datele asociate acestuia, spre exemplu, numele de pe card, cvv-ul etc., în înregistrarile tranzacțiilor pe care le stocăm se regăsesc doar ultimele 4 cifre ale cardului utilizat). Plățile sunt procesate de către PayU S.A. cu sediul social la Poznan, număr de identificare fiscală nr. (NIP): 779-23-08-495

Prețul biletului este cel comunicat în cadrul website-ului la momentul plasării comenzii. ASCEND TICKETING va putea percepe pe lângă prețul propriu-zis al biletului și valoarea costurilor de procesare, transport, etc, presupuse de comanda Utilizatorului. Aceste costuri vor fi evidențiate la momentul comenzii, înainte de finalizarea acesteia.

Pentru efectuarea plății valabile, Utilizatorul va reține și va folosi datele de identificare specificate în secțiunea specială și prin mesajele e-mail primite pentru confirmarea comenzii.

Livrarea biletelor

Livrarea biletelor se face de către ASCEND TICKETING către Utilizatorul care a înregistrat o comandă de bilete pentru un eveniment/meci, indiferent dacă comanda este achitată online sau va fi achitată ramburs.

Livrarea biletelor în format electronic (e-tiket) se va face direct pe e-mail la adresa specificată de Utilizator, acestea putand fi vizualizate și în contul acestuia din website.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că Societatea nu va fi răspunzătoare în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere

Adresa de livrare aleasă de Utilizator pentru livrarea biletelor trebuie sa fie situată într-o localitate care este în mod curent accesibilă pentru trimiteri poștale sau echivalente.

Nici ASCEND TICKETING, nici Fotbal Club FCSB SA, nu răspund pentru eșuarea livrării din motive ce țin de culpa/conduita Utilizatorului, precum furnizarea de date incorecte/inadecvate pentru livrare la momentul inregistrării in website sau pentru nerespectarea contractuală a furnizorului de servicii de livrare. Atunci când ASCEND TICKETING SRL face livrarea biletelor către Utilizator, singura răspundere a ASCEND TICKETING SRL este exclusiv pentru omisiunea culpabilă de a livra biletele. Într-un astfel de caz, ASCEND TICKETING SRL răspunde exclusiv pentru pentru daunele directe cauzate Utilizatorului și numai în limita contravalorii biletelor pe care ASCEND TICKETING SRL le-a avut în posesie și pe care nu le-a livrat Utilizatorului.

Returnarea contravalorii biletelor

În situația specială în care meciul/evenimentul nu mai are loc, prețul biletului va fi restituit către Utilizatorul care l-a achiziționat. ASCEND TICKETING SRL nu are, nici fata de Utilizator și nici față de terți, vreo obligație legală, financiară sau de orice altă natură în legătură cu procesul de returnare a contravalorii biletelor.

La cererea Fotbal Club FCSB SA, ASCEND TICKETING SRL poate intermedia restituirea prețului biletelor achiziționate direct de la Club. Costurile adiționale ale comenzii (cost transport, cost procesare plată, cost rezervare bilet, etc), altele decât cele aferente biletelor nu vor fi restituite. În situația în care un client dorește anularea unei comenzi, acesta trebuie să trimită un e-mail în care specifică clar motivul anularii și numarul comenzii (ID) in maxim 30 de zile de la data evenimentului. 

Comenzile de bilete cu e-ticket nu pot fi anulate întrucăt imediat după finalizarea comenzii Utilizatorul primește biletele pe e-mail.

Drepturi de autor

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest website este deținut de ASCEND TICKETING SRL sau de partenerii săi. Niciun material de pe aceste website-uri ori nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a ASCEND TICKETING SRL. Conținutul acestui website, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date și orice alte materiale prezente pe acesta sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea ASCEND TICKETING SRL sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu aceste website-uri ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al ASCEND TICKETING SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-urile ar putea fi legate, pentru materialele postate pe aceste site-uri de către alte persoane decât cele imputernicite de ASCEND TICKETING SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție ASCEND TICKETING SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația româna sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. ASCEND TICKETING SRL își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-urilor, a conținutului, securității acestora sau încercarea de a ataca sau discredita ASCEND TICKETING SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu aceste website-uri este de competența instanțelor de drept comun din România.

Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe https://www.bilete-fcsb.ro.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ASCEND TICKETING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt onorarea comenzilor, marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele poate conduce la impsoibilitatea de accesa unele servicii ale ASCEND TICKETING SRL.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), beneficiați de dreptul de informare si acces, de intervenție asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de restrictionare a prelucrarii. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@bilete-fcsb.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență București, strada Răcari nr. 12A, sector 3. ASCEND TICKETING SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

ASCEND TICKETING SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

ASCEND TICKETING SRL nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind biletele

ASCEND TICKETING SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea biletelor achiziționate prin intermediul https://www.bilete-fcsb.ro, în alte scopuri decât cele menționate pe website.

Limitarea răspunderii

ASCEND TICKETING SRL nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă ASCEND TICKETING SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe https://www.bilete-fcsb.ro;
 2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe https://www.bilete-fcsb.ro;
 3. acces neautorizat, deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
 5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe aceste website, postat de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor/copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență București, strada Răcari nr. 12A, sector 3, sau la adresa de e-mail: contact@bilete-fcsb.ro.

Aceste website-uri sunt oferite în această formă fără alte garanții. ASCEND TICKETING SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website.

Litigii

Prin folosirea si vizualizarea produselor de pe https://www.bilete-fcsb.ro utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și ASCEND TICKETING SRL.

În cazul unor eventuale conflicte între ASCEND TICKETING SRL și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.             

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu accesarea si utilizarea acestor site-uri in plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.     

FALSIFICAREA SAU TENTATIVA DE FALSIFICARE A  BILETULUI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII

***

Termeni si conditii - ARHIVA