Termeni si conditii

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

ACORDUL DE UTILIZARE

1. Site-ul Bilete-FCSB.ro (denumit în continuare "Site-ul" sau "Bilete-FCSB.ro"), conținutul acestuia, inclusiv orice pagina componentă a acestuia și interfața de acces la oricare dintre ofertele făcute de Fotbal Club FCSB SA (denumită în continuare "FCSB") sunt puse la dispoziție de SC Ascend Ticketing SRL și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile  de acces și utilizare precizate aici.

2. Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile  de utilizare ale Site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare "Contractul") dintre SC Ascend Ticketing SRL - cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Răcari, Nr. 12A, înregistrat la Oficiul registrului comerțului sub nr. J40/15842/2021, având cod fiscal RO44897758, și orice persoana care utilizează Site-ul (denumită în continuare "Utilizator").

3. Utilizarea acestui Site, respectiv acționarea comenzilor de contractare a ofertelor presupune capacitatea legala necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Site-ului (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează  capacitatea legala și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați utilizarea Site-ului.

4. Utilizarea de către orice persoana a oricăror funcționalități din Site creează, automat și fără  alta formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea utilizării Site-ului.

5. Clauzele din  prezentul Contract se aplică tuturor secțiunilor din  Site, iar în situația în care, în cadrul Site-ului, exista condiții de utilizare specifice anumitor secțiuni, respectivele condiții de utilizare vor prevala fata de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din  respectivele condiții  de utilizare.

6. Pentru a asigura respectarea condiții lor de acces și utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obliga sa verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condițiile  de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile  de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții .

SERVICIILE DISPONIBILE

7. Prin Bilete-FCSB.ro, SC Ascend Ticketing SRL oferă Utilizatorilor o interfață tehnica de cumpărare a biletelor pentru accesul la meciurile de fotbal susținute de FCSB, în calitate de organizator al evenimentului (denumit în continuare "Evenimentul").

CUMPARAREA BILETELOR

8. Cumpărarea biletelor se face contra cost, în condițiile  specificate în cadrul Site-ului.

9. Utilizatorul poate cumpăra un număr de maximum 5 bilete pentru meci, astfel cum se precizează  în Site.

10. Biletele sunt valabile doar pentru evenimentul la care au fost achiziționate.

11. Vânzarea, respectiv cumpărarea biletelor oferite se face în condițiile  specificate de FCSB în Site și potrivit normelor autorităților de reglementare a fotbalului, atunci când acestea sunt aplicabile, și pe care Utilizatorul declară că le acceptă prin  comanda sa de achiziționare a biletelor.

12. Utilizatorul înscris poate alege biletele convenabile prin  selectarea opțiunilor de locuri disponibile, astfel cum sunt prezentate în Site. Utilizatorul poate alege un loc anume în zona selectata.

13. Ofertantul biletelor și Utilizatorul beneficiar al ofertei sunt singurii care răspund de modul în care se derulează  raporturile contractuale astfel încheiate intre aceștia, fără a implica Bilete-FCSB.ro și/sau orice entitate asociată cu Site-ul, altfel decât rezultă expres din aceste condiții .

14. Biletele pot fi achiziționate de către  Utilizator prin  acceptarea ofertei FCSB, astfel că SC Ascend Ticketing SRL, Bilete-FCSB.ro sau alte entități asociate cu acestea, nu răspund pentru nici un fel de consecințe care ar putea decurge din  raporturile stabilite intre Utilizator și FCSB, în urma contactării de către  Utilizator a FCSB. Prin  urmare, Utilizatorul este de acord în mod explicit ca nu poate cere de la SC Ascend Ticketing SRL, respectiv de la Bilete-FCSB.ro, nici un fel de suma sau contra prestație de orice fel (inclusiv daune-interese) pentru consecințele care rezultă din  comunicările sale cu FCSB și nici pentru orice alte efecte rezultate din  raporturile contractuale stabilite intre Utilizator și FCSB.

15. SC Ascend Ticketing SRL, respectiv Bilete-FCSB.ro, nu își asumă nicio obligație de a supraveghea, înregistra sau edita comunicările stabilite intre Utilizator și FCSB prin  intermediul interfeței tehnice. SC Ascend Ticketing SRL nu răspunde pentru niciun efect pe care il poate avea completarea eronata de către  Utilizator a datelor care i se solicita.

16. Biletele achiziționate  de Utilizator nu pot fi revândute, iar participarea la meciurile de fotbal în baza biletelor achiziționate  implică respectarea normelor de conduită și de securitate impuse conform legilor și regulamentelor aplicabile.

17. Biletele achiziționate  de Utilizator nu pot fi vândute sau transferate de Utilizator către  suporterii echipei adverse și nici către  persoane neidentificate. Utilizatorul se obligă să îndeplinească orice formalități impuse de reglementările aplicabile pentru a primi și utiliza biletele achiziționate  și răspunde pentru încălcarea condițiilor de utilizare a biletelor pentru accesul la meciurile de fotbal.

18. SC Ascend Ticketing SRL nu răspund e pentru consecințele rezultate din  încălcarea de către  Utilizatori a reglementarilor aplicabile prin  folosirea în orice mod a biletelor achiziționate .

PLATA BILETELOR

19. Plata comenzii se face după plasarea comenzii în Site prin  achitarea contravalorii acestora prin  una dintre următoarele modalități: prin  sistemul de plata online, sau prin  plata ramburs la momentul livrării biletelor prin  curier.

20. Prețul unui bilet este cel comunicat în cadrul Site-ului la momentul comenzii. SC Ascend Ticketing SRL va putea percepe pe lângă prețul propriu-zis al biletului valoarea costurilor de procesare, transport, etc, presupuse de comanda Utilizatorului. Aceste costuri vor fi evidențiate la momentul comenzii, înainte de finalizarea acesteia.

21. Pentru efectuarea plății valabile, Utilizatorul va reține și va folosi datele de identificare specificate în secțiunea specială și prin  mesajele e-mail primite pentru confirmarea comenzii.

LIVRAREA BILETELOR

23. Livrarea biletelor se face de către  SC Ascend Ticketing SRL către  Utilizatorul care și-a înregistrat în Site o comandă de bilete pentru un eveniment, indiferent dacă  comanda este achitată online sau va fi achitată ramburs.

24. Adresa de livrare aleasa de Utilizator pentru livrarea biletelor trebuie sa fie situata într-o localitate care este în mod curent accesibila pentru trimiteri poștale sau echivalente.

25. Nici Fotbal Club FCSB SA, nici SC Ascend Ticketing SRL nu răspund  pentru eșuarea livrării din  motive care țin de culpa/conduita Utilizatorului, precum furnizarea de date incorecte/inadecvate pentru livrare la momentul înscrierii în Site sau pentru nerespectarea contractuala a furnizorului de servicii de livrare. Atunci când SC Ascend Ticketing SRL face livrarea biletelor către  Utilizator, singura răspund ere a SC Ascend Ticketing SRL este cea pentru omisiunea culpabila de a livra biletele. Într-un astfel de caz, SC Ascend Ticketing SRL nu răspund e decât pentru daunele directe cauzate Utilizatorului și numai în limita contravalorii biletelor pe care SC Ascend Ticketing SRL le-a avut în posesie și pe care nu le-a livrat Utilizatorului.

RETURNAREA CONTRAVALORII BILETELOR

26. În situația specială în care Evenimentul nu mai are loc, prețul biletului va fi restituit către  Utilizatorul care l-a achiziționat. SC Ascend Ticketing SRL nu are, nici fata de Utilizator și nici față de terți, vreo obligație legală, financiară sau de orice altă natură în legătură cu procesul de returnare a contravalorii biletelor. La cererea Fotbal Club FCSB SA, SC Ascend Ticketing SRL poate intermedia restituirea prețului biletelor achiziționate  direct de la Club. Costurile adiționale ale comenzii (cost transport, cost procesare plată, cost rezervare bilet, etc), altele decât cele aferente biletelor nu vor fi restituite. În situația în care un client dorește anularea unei comenzi, acesta trebuie să trimită un email în care specifică clar motivul anularii și id-ul de comanda. Comenzile de bilete cu eticket nu pot fi anulate deoarece imediat după finalizarea comenzii clientul primește biletele pe email.

LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZARE A SITE-ULUI

27. Utilizatorul va folosi pentru accesarea și utilizarea Site-ului propriile sale echipamente, sisteme și programe (PC, conexiune internet, browser etc.). Deși SC Ascend Ticketing SRL a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse în Site pentru accesarea/furnizarea prin  internet ("online") a ofertei de bilete, SC Ascend Ticketing SRL nu răspund e pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfață tehnica inclusa în Site pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

28. Utilizatorul nu poate copia, publica, descarcă, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul prealabil scris al SC Ascend Ticketing SRL, exceptând cazul în care în Site se prevede explicit altfel.

29. În utilizarea acestui Site și/sau pentru contractarea ofertelor din  Site sunteți de acord să nu: (i) utilizați Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hartuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice maniera care încalcă un drept de autor, brevet, marca comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclama sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii si/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesați/utilizați Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferența cu altă parte care utilizează și beneficiază de Site/oferte; (xii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiii) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin  autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesata; (xiv) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/oferte prin  hacking, spargere de parola sau prin  orice alte mijloace.

30. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului precum și la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplica și tentativei.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

31. În cazul în care interfața tehnica prin  care se achiziționează biletele va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin  furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea biletelor. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectiva a biletelor.

32. În nici un caz SC Ascend Ticketing SRL, respectiv Bilete-FCSB.ro, sau orice firme asociate cu Bilete-FCSB.ro nu vor fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din  divulgarea de către  dv. a datelor și informațiilor furnizate pentru achiziționarea efectiva a biletelor.

33. Înregistrarea Utilizatorului în vederea achiziționării biletelor poate fi amânată sau refuzata atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta FCSB, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea SC Ascend Ticketing SRL si/sau a oricărei entități asociate cu aceasta.

34. SC Ascend Ticketing SRL, respectiv Bilete-FCSB.ro sau orice entitate asociata nu are nici o obligație de a monitoriza procesul de contractare a ofertelor de bilete propriu-zise, dar are dreptul de a revizui datele, informațiile și materialele postate în Site prin  orice mijloc de comunicare și de a îndepărta, discreționar, orice fel de materiale sau date care încalcă condițiile  de acces și utilizare ale Site-ului sau care este, în opinia Bilete-FCSB.ro, inacceptabil.

LEGATURI CĂTRE  SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRTI

35. Bilete-FCSB.ro poate include legături (link-uri) către  Site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către  alte persoane. Orice legătura către /la alte Site-uri nu este o aprobare a acestora și declarați că sunteți de acord ca SC Ascend Ticketing SRL, respectiv Bilete-FCSB.ro și inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

36. Utilizarea Site-ului se face în condițiile  prezente și "CA ATARE", respectiv "AȘA CUM ESTE DISPONIBIL", fără nicio reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plăti făcute de Utilizator prin  intermediul Site-ului.

37. SC Ascend Ticketing SRL, respectiv Bilete-FCSB.ro și entitățile asociate cu Bilete-FCSB.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere directa, indirecta sau aferenta și pentru niciun fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din  sau în legătura cu utilizarea Site-ului.

38. SC Ascend Ticketing SRL nu declara și nu oferă nici o garanție că Site-ul/ofertele de bilete vor răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerințe și nici că funcționalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate sau că Site-ul, ofertele de bilete sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează  direct sau indirect.

39. SC Ascend Ticketing SRL si/sau entitățile asociate cu Bilete-FCSB.ro își rezervă dreptul de a vă refuza oricând accesul la orice oferta de bilete și de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a Site-ului. În cazul în care Utilizatorul a plătit contravaloarea biletelor, Utilizatorul are legal dreptul de a pretinde de la FCSB livrarea biletelor și nu de la Ascend Ticketing SRL, atunci când nu se afla în posesia biletelor care trebuie livrate de FCSB.

40. SC Ascend Ticketing SRL si/sau entitățile asociate cu Bilete-FCSB.ro își rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin  mijloacele de comunicare și/sau de utilizare a ofertelor.

DESPĂGUBIRI

41. Prin  utilizarea Site-ului, respectiv a interfeței tehnice de contractare a ofertelor, precum și prin  achiziționarea biletelor, Utilizatorul își exprimă acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere SC Ascend Ticketing SRL, Bilete-FCSB.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva SC Ascend Ticketing SRL, Bilete-FCSB.ro, inclusiv a angajaților, directorilor sau administratorilor acestora făcuta de către  o terță parte și care decurge din  utilizarea neconforma de către  Utilizator a Site-ului și/sau din  transmiterea oricărui element de conținut transmis prin  intermediul Bilete-FCSB.ro, incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către  Bilete-FCSB.ro sau de către  firmele asociate cu Site-ul.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

42. Politica privind prelucrarea datelor prezintă condițiile în care Bilete-fcsb.ro prelucrează datele dv. cu caracter personal legate de calitatea dv. de utilizator. Bilete-fcsb.ro va colecta datele cu caracter personal numai pentru scopurile specifice prevăzute de legile și reglementările în vigoare. Datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le pune la dispoziție prin  accesarea și utilizarea website-ului bilete-fcsb.ro și/sau prin  completarea unor câmpuri sau formulare specifice sunt prelucrate cu respectarea dispozițiilor din  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Toate datele și informațiile astfel furnizate sunt utilizate cu scopul punerii la dispoziția Utilizatorului a ofertelor/serviciilor website-ului.

43. Prin  utilizarea website-ului în scopul contractării ofertelor/serviciilor disponibile, Utilizatorul este de acord să furnizeze următoarele date: (i) datele de identificare sau de contact, precum numele, prenumele, adresa poștală (livrare, facturare) și adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații similare; (ii) date referitoare la serviciile contractate sau produsele achiziționate, prețuri, mod de plată.

44. După înregistrarea comenzii se eliberează o factura, datele tale cu caracter personal vor fi arhivate și păstrate conform legilor contabile aplicate pe teritoriul României, timp de 10 ani.

45. Pentru a expedia comanda, datele tale cu caracter personal vor fi  transmise către  compania de curierat cu care avem încheiat contract, ce respecta termenii Regulamentului 679/2016 - Fan Curier.

46. Bilete-fcsb.ro va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului inclusiv pentru prevenirea fraudelor și a riscurilor de neplată, pentru rezolvarea sesizărilor, a deficiențelor tehnice și pentru efectuarea raportărilor sau acțiunilor cerute de lege sau de o autoritate care poate dispune măsuri adecvate.

47. Datele Utilizatorului sunt transmise contractanților Bilete-fcsb.ro (operator plăți, firma de curierat) și, atunci când se impune, instituțiilor și autorităților (precum ANAF sau ANPC).

48. În cazul Utilizatorilor-persoane juridice care desemnează persoane fizice să achiziționeze produse prin  intermediul Bilete-fcsb.ro, aceștia se asigură și declară că, înainte de a transmite datele cu caracter personal ale Utilizatorilor-persoane fizice către Bilete-fcsb.ro, a fost obținut explicit acordul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorul-persoană juridică declară că își asumă întreaga răspundere pentru obținere legală a acordului persoanelor fizice care utilizează website-ul.

49. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de mai sus, Bilete-fcsb.ro a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, numește un responsabil pentru protecția datelor și realizează instruirea periodică a persoanelor care prelucrează date cu caracter personal.

Utilizatorul poate solicita informații sau transmite cereri privind datele sale cu caracter personal, confidențialitatea și prelucrarea acestora pe adresa de e-mail contact@bilete-fcsb.ro. Cererile și solicitările transmise vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

50. Aceste condiții  de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor și nu pot fi utilizate de alte persoane sau entități de orice fel, prin  modificare sau copiere, fără acordul prealabil și scris al autorului.

51. SC Ascend Ticketing SRL își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la conținutul publicat/furnizat prin  intermediul Site-ului (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.).

NULITĂȚI

52. Dacă  oricare din  clauzele acestui Contract va fi declarat de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din  orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condiții lor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii si/sau condițiile  anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

LEGEA APLICABILA & INSTANTA DE JUDECATA

53. Acest Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din  Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătură cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din  București, Romania.