Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Data ultimei actualizări: 14.08.2023

Preambul

Prezenta Politică de confidențialitate vizează utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.bilete-fcsb.ro. Prevederile prezentei Politici se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-urilor și a aplicației de mobile, precum și cu dispozițiile menționate în Termeni și Condiții.

Societatea noastra depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor tale personale atunci când utilizezi serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele tale cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitezi website-ul nostru.

Daca ai întrebări cu privire la informatiile cuprinse în această pagină, ori dorești informații cu privire la prelucrarea datelor personale de catre societatea noastră, ne poți contacta la adresa din în București, strada Răcari nr. 12A, sector 3 sau pe e-mail la adresa contact@bilete-fcsb.ro.

Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Prin furnizarea datelor cu caracter personal, îți exprimi acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către ASCEND TICKETING SRL a datelor colectate in următoarele scopuri:

 • pentru a ți se crea “Contul meu” pentru serviciile de livrare, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, modalitatea de plată preferată;
 • pentru a îți prelua comenzile ca vizitator pentru serviciile de livrare, plasate utilizând serviciile online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, modalitatea de plata preferata și adresa de livrare;
 • pentru a te contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea biletelor comandate de tine, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul tău de telefon;
 • pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile tale și pentru a îți răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și localitatea;
 • pentru a îți expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele;

În momentul completării datelor vei fi informat dacă câmpul destinat acestor date are caracter obligatoriu de completat sau nu.

Drepturile tale

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele drepturi generale:

 1. Dreptul de a fi informat;
 2. Dreptul de acces;
 3. Dreptul la rectificare;
 4. Dreptul de ștergere;
 5. Dreptul de a restricționa procesarea;
 6. Dreptul la portabilitatea datelorș
 7. Dreptul la opozitie;
 8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dreptul la informare:

Potrivit legii, ai dreptul să ți se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja te afli în posesia acestor informații:

 1. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se realizează prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, ai dreptul de a obține de la ASCEND TICKETING SRL, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care te privesc sunt sau nu prelucrate de ASCEND TICKETING SRL.

ASCEND TICKETING SRL, în situația în care prelucrăam date cu caracter personal care te privesc, îți vom comunica cel puțin următoarele informații:

 1. informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;
 4. informații cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea preluării datelor cu carcater personal sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 5. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele tale personale sunt fie incomplete, fie inexacte, ești îndreptățit să soliciți ASCEND TICKETING următoarele:

 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;
 2. transformarea în date anonime;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la  pct. de mai sus, conform dispozitiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Dreptul la opoziție:

Îți poți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către ASCEND TICKETING a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea ASCEND TICKETING, pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne poți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@bilete-fcsb.ro.

Dreptul la portabilitate:

Ai dreptul de a primi informații cu privire la datele tale personale comunicate către ASCEND TICKETING, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea ai dreptul de a ți se transmite datele cu caracter personal către alt operator, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor în temeiul celor anterior menționate, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

Poți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva ta, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința ta și care te afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care te consideri prejudiciat sau ți s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a te adresa cu plângere autorității de supraveghere, ai dreptul de a te adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor tale personale:

 1. Executarea contractelor la care ești parte cu ASCEND TICKETING;
 2. Consimțământul tău;
 3. Obligații legale;

ASCEND TICKETING te va informa anterior prelucrării datelor tale cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care ne-ai divulgat datele tale cu caracter personal.

Persoanele împuternicite de ASCEND TICKETING cu prelucrarea datelor personale

ASCEND TICKETING poate utiliza persoane împuternicite pentru prelucrarea datelor personale precum furnizori de soluții IT, Marketing, Resurse Umane, Prosesatori Plăți, precum și alte domenii de activitate necesare pentru managementul afacerii, precum și Parteneri de livrare pentru executarea comenzilor plasate pe websiteuri la adresa specificată în comanda efectuată de către client.

ASCEND TICKETING va încheia acorduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale, care să asigure asumarea și respectarea obligațiilor de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv obligația de a le șterge) în acord deplin cu legile aplicabile, precum și faptul că oferă o protecție adecvată datelor tale cu caracter personal.

Accesul la date

ASCEND TICKETING nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele tale către terți pentru scopuri de marketing.

Pentru Securitatea datelor tale, ASCEND TICKETING a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de Securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

Despre „cookies”

Website-ul www.bilete-fcsb.ro utilizează „cookie”-uri.

Informațiile prezentate în cele ce urmează sunt menite de a informa utilizatorul / vizitatorul despre plasarea, utilizarea și administrarea “cookie”-urilor folosite de website-ul www.bilete-fcsb.ro, motiv pentru care te rugăm să le citești cu atenție.

Website-ul nostru folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul / utilizatorul s-a conectat la website-ul www.bilete-fcsb.ro, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastră web.

“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi:

 1. personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni);
 2.  „cookie”-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 3. îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (cunoscut și sub denumirea de “browser cookie”, “HTTP cookie” sau “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul tău de mobil sau pe alte echipamente de pe care se accesează Internetul. „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (i.e: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul tău, în calitate de utilizator). „Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate, în orice mod, și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Tipuri de „cookies”

 1. „cookie”- uri de sesiune: acestea sunt stocate temporar în mapa de cookie-uri a browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (i.e. în momentul logării / delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
 2.  „cookie”- uri persistente: acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau al echipamentului unui utilizator. „Cookie”- urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third-party cookies” („cookie”-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele „cookie”- urilor?

Un „cookie” conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web – server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință (i.e. preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?

„Cookie”-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui „cookie” poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Unele „cookie”- uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, alte „cookie”- uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, „cookie”- urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

ASCEND TICKETING va păstra infomațiile tale doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru îmbunătățirea activității noastre și pentru a veni în întâmpinarea preferințelor tale și pentru a-ți facilita navigarea în interiorul website-ului, în condițiile legislației în vigoare.

Îți reamintim că ai dreptul de a solicita oricând ASCEND TICKETING ca datele tale să fie șterse.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. (i.e. o reclamă). Aceste terțe website-uri nu se află sub controlul ASCEND TICKETING și nu sunt acoperite de prezența Politică de Confidențialitate. Dacă accesezi alte website-uri folosind link-urile oferite / sugerate, operatorii acestor website-uri pot colecta datele tale personale. Te rugăm să te asiguri că ești de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a le oferi informații personale. ASCEND TICKETING încearcă pe cât posibil să se asigure că toate aceste website-uri au măsuri similare de protecție a datelor cu caracter personal, însă nu putem fi responsabili din punct de vedere legal pentru activitățile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți.

În ce scopuri sunt folosite “cookie”-urile de către website-ul www.bilete-fcsb.ro?

ASCEND TICKETING poate folosi oricare dintre următoarele tipuri de „cookies”:

 1. „cookie”-uri de performanță a website-ului: în acest scop se rețin preferințele tale în calitate de vizitator / utilizator pe acest website, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor pentru fiecare vizitare a website-ului (i.e. viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul, setările volumului pentru video player etc.);
 2. „cookie”-uri de analiză a vizitatorilor: de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul nostru, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Prin intermendiul acestui cookie putem identifica dacă ai mai vizitat acest site până acum. Totodată, browser-ul ne va spune dacă ai acest cookie, iar dacă nu, îți va fi generat unul. În acest mod, se permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Dacă nu ești înregistrat pe website-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite exclusiv în scop statistic. În cazul în care sunteți înregistrat, putem identfica detaliile pe care ni le-ai furnizat (i.e. adresa de e-mail și username-ul; aceste date sunt supuse regimului de confidențialitate din Politica de Confidențialitate, precum și dispozițiilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
 3. „cookie”-uri pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește țara din care vizitatorul / utilizatorul provine. Acest cookie este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română;
 4. „cookie”-uri de inregistrare: în momentul înregistrării pe site-ul nostru, este generat un cookie care ne anunță dacă ești înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne indica contul cu care ești înregistrat și dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postezi pe site-ul nostru cu username-ul tău. Dacă nu ai selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când vei închide browserul sau calculatorul;
 5. „cookie”-uri pentru publicitate: acestea ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și timpul scurs de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri sunt folosite și pentru a targeta publicitatea online.
 6.  „cookie”-uri ale furnizorilor de publicitate. Parte din publicitatea de pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori aceluiași mesaj publicitar. Atragem atenția că terțele părți care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate. Te informam că aceste „cookie-uri” pot proveni de la terți.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații, sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, site-ul nostru nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute site-ului nostru.

„Cookie”-urile sunt viruși?

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod. Astfel, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Dat fiind faptul că nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Întrucât stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al vizitatorilor / utilizatorilor, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Se pot șterge cookie-urile?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de obicei, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului vizitatorului / utilizatorului.

Pentru a avea o percepție asupra acestor setări poți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

 1. cookie settings în Internet Explorer;
 2. cookie settings în Firefox;
 3. cookie settings în Chrome;
 4. cookie settings în Safari.

Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit website.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

 

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum să vizualizați tipurile de module cookie care au fost instalate și cum să le administrați și să le ștergeți, vizitați

http://www.youronlinechoices.com/ro

https://www.allaboutcookies.org/

https://www.cookiebot.com/

https://ec.europa.eu/info/cookies_ro

***

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE - ARHIVA