GDPR

GDPR

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data ultimei actualizări: 14.08.2023

Informatii Generale

In desfasurarea activitatii sale, ASCEND TICKETING SRL societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15842/2021, având CUI RO44897758, cu sediul în București, strada Răcari nr. 12A, sector 3, (in cele ce urmeaza Societatea) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati website-ul: www.bilete-fcsb.ro.

Societatea asigură, în permanență, respectarea tuturor principiilor și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea și transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislația în vigoare, precum și prin prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Societatea gestionează datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin accesarea website-ului.

Definiții

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR:

 • Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
 • Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Categorii de date cu caracter personal

Cunoaștem importanta datelor tale personale și ne angajam să protejam confidentialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informam despre prelucrarea Datelor tale personale în calitate de utilizator al website-ului www.bilete-fcsb.ro, prin prezenta politica.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societate variază în funcție de interacțiunea și raporturile pe care dumneavoastră le înregistrați pe website. Astfel, datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al ale acestuia, în special în următoarea situație:  când completezi formularul de contact al website-ului;;

Categorii de date ce pot fi prelucrate:

 • În momentul creării unui cont de client în cadrul website-ului www.bilete-fcsb.ro – Secțiunea “Contul meu”: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare, istoricul comenzilor, facturile, ID-ul comenzii, informații despre modalitatea de plată, comenzi reușite și comenzi anulate.
 • În cazul creării unui cont prin intermediul Facebook Connect se vor colecta nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare și ID-ul de Facebook al utilizatorului;
 • În cazul creării unui cont prin intermediul Google se vor colecta nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, ID-ul de Google al utilizatorului;
 • În momentul plasării unei comenzi ca vizitator în cadrul website-ului: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare, modalitate de plată și dacă respectiva comandă a fost reușită sau nu;
 • În momentul completării formularului de contact disponibil pe website: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail;
 • În momentul abonării la newsletter: e-mail, localitate/oraș.

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte și actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Datele menționate la punctul anterior sunt furnizate de către dumneavoastră în mod voluntar cu ocazia interacționării cu Societatea în funcție de scopul transmis de dumneavoastră.

Sunteți, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizați în cadrul website-ului, atât fata de noi, cât și fata de orice terț care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, website-ul poate colecta și anumite informații privind navigarea și interacțiunile tale cu diversele secțiuni ale acestora. Vom stoca sau accesa informații și fișiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tableta etc.) doar în condițiile descrise în secțiunea Politica de cookies. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizează ora și data accesării site-ului, precum și adresa IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ul.

Societatea poate prelucra datele menționate la punctul de mai sus, în următoarele scopuri:

 1. În onorarea comenzilor efectuate de către tine prin intermediul site-ului www.bilete-fcsb.ro prin secțiunea “Contul meu”; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza înregistrării tale ca utilizator al „Contului de client” prin completarea unui formular; temeiul legal – art. 6 alin. 1 (b) din GDPR, executarea contractului;
 2. În încercarea de a onora eventualele comenzi ce vor fi efectuate de dumneavoastră că vizitator prin intermediul website-ului www.bilete-fcsb.ro, prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza înregistrării dumneavoastră că vizitator;
 3. Marketing: transmiterea de comunicări de marketing abonaților prin mijloace de comunicare precum nume, prenume, e-mail, număr de telefon; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dumneavostra;
 4. În scopul gestionarii solicitărilor, reclamațiilor, sugestiilor: prelucarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dumneavoastră, precum și în interesul legitim al Societății în vederea soluționării reclamațiilor, îmbunătățirii serviciilor, gestionarii sugestiilor și solicitărilor transmise Societății;
 5. În contextul prelucrării datelor vizitatorilor website-ului în scopul asigurării unei bune funcționari a acestuia; temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă interesul legitim al Societății de a își îmbunătăți serviciile;

Principiile de baza privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea și gestionarea datelor dumneavoastră personale se realizează cu respectarea următoarelor principii:

 • Este deschisă și transparentă cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
 • Păstreaza datele în siguranță;
 • Se asigură ca are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
 • Colectează și utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
 • Păstrează datele actualizate, corecte și complete;
 • Nu păstrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevazută de lege;
 • Respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
 • Nu transferă în străinătate datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, și nu înainte de a informa persoanele vizate în acest sens.

Echitate si transparență

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizata. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizam datele personale numai în măsură în care persoanele care le încredințează Societății au fost informate în prealabil despre modul utilizării.

Puteți solicita Societății, în orice moment, informații cu privire la următoarele aspecte principale:

 • Ce fel de date vor fi colectate;
 • În ce scop vor fi folosite;
 • Cu cine vor fi împărtășite (daca este cazul);
 • Dacă vor fi transferate în alte țări;
 • Cât timp vor fi păstrate;
 • Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului prelucrării vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizării datelor personale ale acesteia.

Legalitate

Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum și în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Societății în contextul desfășurării obiectului său de activitate, după cum urmează:

 • gestionarea relațiilor cu clienții, comercianții parteneri și utilizatorii produselor și serviciilor, prin intermediul secțiunilor „Contul meu” și ca urmare a comenzilor plasate că vizitator;
 • oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;

Consimțământul persoanei vizate

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează să le colectam și procesam, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar Societatea va prelucra datele cu caracter personal, doar în baza consimțământului dumneavoastră expres și neechivoc, în toate situațiile în care se impune necesitatea acestuia.

Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcina de proces sau proiect. În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitata, Societatea va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

Exactitatea datelor

Legislația privind protecția datelor solicita că datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate. Societatea va asigura corectarea, suplimentarea, actualizarea sau ștergerea, după caz, a datelor inexacte ori incomplete.

Perioada de păstrare și stocarea datelor

Vom pastra datele tale personale pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii  scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepția situațiilor în care dispozițiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel:

 • cu privire la comunicările de marketing ale Societății, vom păstra adresa ta de e-mail și numărul de telefon în baza de date atât timp cât abonarea ta este activă; din momentul în care primim cererea ta de dezabonare, vom dezactiva trimiterea de newslettere sau comunicări prin SMS către adresa ta de e-mail și/sau numărul tău de telefon; moment la care, adresa de e-mail și/sau numărul tău de telefon vor fi șterse din baza de date cu privire la abonații pentru comunicări de marketing ale Societății;
 • cu privire la formularul de contact, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele și cererile tale și dovedirii corespondenței purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;
 • cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe website si interacțiunile utilizatorilor cu website-ul, vom păstra datele privind interacțiunile tale pe o perioadă de până la 3 ani.

Societatea poate șterge datele tale personale atunci cand consideră ca nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Nu stocăm informații și nu accesăm informația stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tableta etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operațiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice, ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe website-ul www.bilete-fcsb.ro, astfel încât să le utilizezi cu ușurință).

Pentru utilizarea fișierelor cookie în privință cărora este necesar acordul tău prealabil, website-ul iți vă cere acordul printr-un banner afișat pe website la momentul accesării acestora. Acest banner conține un link către prezenta Politica de protecție a datelor cu caracter personal și iți oferă opțiunea de a accepta fișierele cookie, precum și opțiunea de a le refuza. Daca ți-ai dat acordul, dar te răzgândești ulterior, poți folosi setările aplicației tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a șterge informațiile stocate sau pentru a refuza fișierele cookie.

Securitatea datelor

Societatea asigură și implementează măsurile tehnice și organizatorice de securitate impuse de lege și de standardele industriei, pentru a-ți proteja datele personale împotrivă distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotrivă oricărei alte forme de prelucrare ilegala. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact așa cum este descris în prezenta Politica și pentru a respecta alegerile pe care le faci în privință prelucrării datelor tale personale.

Divulgarea către terți

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fară autorizare nicio informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

 • Furnizori de servicii din următoarele domenii: marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;
 • Alți furnizori de servicii, toți având semnate acorduri de păstrare a confidentialitatii informațiilor
 • Organizații sau companii care coordonează studii specifice și care sunt de acord să păstreze confidențialitatea informațiilor primite;
 • Agenții de stat, guvernamentale, daca legislația stipulează acest lucru;
 • Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și / sau protejării intereselor noastre legitime;
 • Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță.

Drepturile persoanelor fizice

Conform prevederilor legale în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
 • Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
 • Dreptul de a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitiva din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
 • Dreptul de a solicita Societății încetarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directa;
 • Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Societății transferate către o alta parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”;
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generata de sistem fară o contribuție umana), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauza;
 • Dreptul de a își retrage consimțământul atunci când acesta a fost acordat în scopul unei prelucrări;
 • Dreptul a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, daca se considera necesar.

În cazul în care Societatea primește o cerere de la dumneavoastră în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom raspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existentei unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Încălcarea securității datelor

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau ca urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta

încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fară întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Website-ul www.bilete-fcsb.ro nu este dedicat/destinat minorilor. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 18 ani, Societatea va șterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legala daca copilul are cel puțin vârstă de 16 ani. Daca copilul are sub vârstă de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsură în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Recomandam părinților/tutorilor să verifice și să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum și activitățile on-line pe care copiii le desfășoară. Vă rugam să vă asigurați că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

Organizare și responsabilități

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau se regăsește într-o forma de colaborare cu Societatea și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact

Daca aveți o întrebare privind exercitarea vreunuia dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@bilete-fcsb.ro. De asemenea, puteți adresa solicitări, în scris, la adresa de corespondenta a Societății, detaliată în partea introductivă a prezentei politici.

 

***